Common Initiatives in Conserved and Protected Areas

Od 2015 roku, wspólnie z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, pracowaliśmy nad nowym projektem, którego głównym celem miało być wzmocnienie współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami żyjącymi na obszarach atrakcyjnych i wartościowych przyrodniczo, a organizacjami, które przyrodą zajmują się na co dzień.

Po licznych spotkaniach, po setkach maili i niezliczonej ilości rozmów, po zmianach dobrych i złych, udało się!

Dzięki środkom z programu Interreg South Baltic 2014-2020, rozpoczynamy międzynarodowy projekt o nazwie „Common Initiatives in Conserved and Protected Areas”, w skrócie CICPA, czyli „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych Przyrodniczo”

W dniach 12-13 stycznia 2018 roku, w miejscowości Karkle na Litwie odbyło się bardzo udane i dobrze rokujące spotkanie inauguracyjne.

Projekt realizowany jest przez cztery organizacje partnerskie, w tym dwie z Polski: Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz dwie z Litwy: Administrację Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle i Europejską Unię Ochrony Wybrzeża Biuro Bałtyckie w Kłajpedzie.

Do udziału w projekcie zaproszono przedstawicieli Wolińskiego Parku Narodowego, Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Wśród litewskich organizacji, które dołączyły do projektu jako partnerzy stowarzyszeni, znalazły się Stowarzyszenie Społeczności Karkle, Ekologiczny Klub Zvejone i Starostwo Kretynga.

Jako inicjatorzy projektu CICPA, mamy za zadanie zachęcenie i wspieranie polskich i litewskich lokalnych władz, instytucji, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych lokalnych działaczy, w budowaniu międzynarodowej współpracy, opartej na zrównoważonym wykorzystywaniu obszarów objętych ochroną przyrody, w szczególności w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Natura 2000.

Celem projektu jest też zwiększenie ilości wspólnych działań w dziedzinach bardzo ważnych dla regionów i w największym stopniu związanych z wykorzystywaniem obszarów chronionych, takich jak rybołówstwo, leśnictwo, rolnictwo, usługi turystyczne, rękodzieło i sztuka, a także edukacja przyrodnicza. To są nasze grupy docelowe.

Chcemy zachęcić społeczności żyjące na terenach objętych Naturą 2000 do wymiany pozytywnych doświadczeń i do wspólnego czerpania korzyści właśnie z otoczenia obszarów chronionych, razem z zagranicznymi Partnerami znajdującymi się w podobnej sytuacji. To właśnie działania międzynarodowe i wspólny rozwój są drogą do sukcesu. Otwierają perspektywy i dają szansę na realizację nowych, ciekawych i korzystnych wymian.

W projekcie CICPA zaplanowane są liczne spotkania lokalne, interesujące warsztaty międzynarodowe, atrakcyjne zagraniczne wyjazdy studialne oraz wspólna organizacja oryginalnych międzynarodowych imprez plenerowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i potrwa do 30 grudnia 2019 roku. Łączny budżet projektu CICPA to 421.027,50 Euro.

Autor zdjęć: Mirosław Smugała

 

Koordynator projektu:
Martyna Rabska-Osipowicz
Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża
tel: +48 506 045 571
email: lemarka@poczta.fm

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020