Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w Parku Natury Zalewu Szczecińskiego na obszarze włączonym do sieci NATURA 2000

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża jako organizacja pozarządowa nie tylko realizuje aktywną ochronę przyrody na cennych obszarach wodno-błotnych położonych na wybrzeżu Zalewu Szczecińskiego, nie tylko podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnych, ale także zajmuje się edukacją przyrodniczą i ekologiczną wykorzystując niesłychanie atrakcyjne tereny Parku Natury Zalewu Szczecińskiego (gmina Stepnica, na północ od Czarnocina).

Edukacyjne zajęcia terenowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dostosowane są do oczekiwań uczestników i prowadzone w formie wycieczek terenowych, rajdów rowerowych, spacerów urozmaicanych zabawami edukacyjnymi oraz pogadankami przyrodniczymi. Udostępniając wieże widokowe, rowery, lornetki, lupy i materiały edukacyjne w postaci: atlasów, przewodników, eksponatów zebranych w naturze i przekazując rzetelną wiedzę przyrodniczą oraz ekologiczną zapewniamy zarówno bardzo dobry poziom merytoryczny jak i atrakcyjną formę jej przekazu. Interesująca lokalizacja wież widokowych stwarza możliwość podziwiania panoramy Zalewu Szczecińskiego, poznawania ptactwa wodno-błotnego w Zatoce Skoszewskiej oraz na łąkach i pastwiskach, a w okresie wiosny i jesieni obserwacji ptasich przelotów. Przez okres całego roku można tu obserwować polujące lub czatujące na zdobycz bieliki.

Kiedy lornetkę zamienimy na lupę, dajemy szansę poznawania świata małych stworzeń takich jak owady i pajęczaki, zachwycających bogactwem kształtów, kolorów, zachowań oraz różnorodnością gatunkową. Być może obserwacja niewielkich bezkręgowców skłoni do refleksji na temat skomplikowanych powiązań w sieci ekologicznej ekosystemów leśnych, łąkowych czy wodnych. Tak zaczyna się odkrywanie tajemnic mikrokosmosu…

Występujące na pastwiskach, w okolicach Czarnocina koniki polskie i krowy rasy Scottish Highland są nie tylko żywymi kosiarkami przywracającymi tym terenom krajobraz rolniczy i bioróżnorodność, ale także niewątpliwą atrakcją turystyczną i edukacyjną. Obserwacja stad w naturalnej hierarchii społecznej pozwala nie tylko rozpoznawać  charakterystyczne cechy wyglądu tych ras, ale także zauważać typowe zachowania zwierząt występujące w naturze. Tego rodzaju zajęcia edukacyjne dają również możliwość poznania istoty funkcjonowania ekosystemu pastwiskowego i roli wielkich roślinożerców w kształtowaniu krajobrazu rolniczego. Warto dodać, że ważny jest także bezpośredni, emocjonalny kontakt z dużymi żywymi zwierzętami zwłaszcza w edukacji dzieci i osób niepełnosprawnych.

Na terenie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego znajdują się tablice edukacyjne, które podobnie jak wieża widokowa zostały wykonane w ramach projektu „Park dla ludzi – ludzie dla Parku” dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechteinstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Tablice informują o walorach przyrodniczych Parku Natury Zalewu Szczecińskiego, ich przykładowe tytuły to: „Zalew Szczeciński – przeszłość i teraźniejszość”, „Rezerwat Czarnocin”,  „Mieszkańcy zakrzaczeń i zadzrzewień – ptaki”, „Pastwisko”, „Koniki polskie”, „Krowy”, „Ptaki pastwisk”, „Rośliny pastwisk”, „Rośliny trzcinowisk”, „Ptaki trzcinowisk”, „ W wodzie i wokół wody – rośliny”, „Na wodzie i wokół wody – ptaki”.

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża w ramach oferty edukacji przyrodniczej i ekologicznej proponuje „ Zielony Pakiet”:
– dla przedszkolaków i sześciolatków: zielone zabawy w plenerze (zabawy edukacyjne)  „Grasz w zielone? Znasz zielone i skrzydlate?”
– dla szkół podstawowych: spotkania z przyrodą zatytułowane:
 „Zobacz i dotknij” – poznajemy rośliny i zwierzęta wody, brzegu, lasu, łąki,
„Spacerkiem wzdłuż wybrzeża” – poznajemy przeszłość i teraźniejszość Zalewu Szczecińskiego,
„Koniki polskie i krowy rasy Scottish Highland, czyli wielcy roślinożercy na zielonych pastwiskach”,
– dla gimnazjów: „Zielone warsztaty przyrody”, „ Białe rowery na zielonych szlakach
„ Badamy tajemnice torfowiska”
 „ Tworzymy kolekcje botaniczne i zoologiczne”
„ Dlaczego i jak chronimy przyrodę?”
„ Co to jest NATURA 2000”
Edukacyjna oferta Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża aktualna jest cały rok.