ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ WYBRZEŻA

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża (EUCC – Polska
serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych na

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia,
które przewidziane zostało
na dzień 9 marca 2018 roku (piątek) na godzinę 16:00

 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, Plac Batorego 4 p.33, 70-207 Szczecin

Spotkanie będzie już tradycyjnie dobrym momentem do zaprezentowania aktualnych prac realizowanych przez Stowarzyszenie i przedyskutowania działań planowanych do realizacji w najbliższym okresie oraz wyboru Władz Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża na lata 2018 – 2020.

Przewidywany program:

  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności  Stowarzyszenia w roku 2017, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusja i przyjęcie sprawozdań.
  2. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża za rok 2017.
  3. Omówienie działalności Zarządu, prac i inicjatyw Stowarzyszenia w latach 2015 – 2017
  4. Informacja o bieżących  działaniach Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża zainicjowanych w 2018 roku
  5. Udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża i wybór nowych władz Stowarzyszenia na lata 2018 – 2020
  6. Przyjęcie ewentualnych uchwał, postulatów i zaleceń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża.
  7. Zakończenie Zebrania.

Licząc na Państwa obecność przesyłamy wyrazy szacunku oraz serdeczne pozdrowienia!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża

dr Kazimierz Rabski
      Prezes Zarządu