Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu: dr Kazimierz Rabski
Wiceprezes Zarządu: dr inż.Małgorzata Torbé
Sekretarz Zarządu: mgr inż. Grzegorz Torbé
Skarbnik: dr Mirosław Smugała

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: mgr inż. Piotr Domaradzki
Członkowie: mgr Elżbieta Rutkowska, dr inż. Wojciech Karlikowski